วันพุธ, มกราคม 29, 2020

ADDRESS

บริษัท เหมฤทธิ์ จำกัด
8/6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหนคร10210
Tel : 02-1925263-4, Fax : 02-1925265

CONTACT

ฝ่ายขาย & โฆษณา

ภัทรภร พึ่งธรณี

Tel : 096-879-2944, 090-224-1956

Email : dada_p2549@hotmail.com

ญานิกา นนทสิทธิชัย

Tel : 093-224-4294

Email : yanika.nominal@gmail.com

ฐรัชญา มุตติกุล

Tel : 099-397-9562

Email : kaew1318@gmail.com

ฝ่ายประสานงานขาย

ทราวิทย์ พันธุ์ขะวงศ์

Tel : 097-050-0222

Email : tharawit15@gmail.com

Editor : Online

สุภาวดี เสือกรุง

Senior Writer & Online URmagazine

Tel : 061-384-5942

Email : enigma_tiger@yahoo.com

MAP